Praktisk information

fristående kurser i ekonomisk historia

Registering på fristående kurs 

För att påbörja dina studier krävs att du genomför två steg:

  • Tackar ja till din plats via antagning.se
  • Genomför webbregistrering inom utsatt tid

Webbregistrering

Vi använder oss av webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via Studentportalen för att få behålla din plats på kursen.

För att logga in på Studentportalen använder du dig av ditt studentkonto och lösenord. Webbregistreringen är öppen ca. en vecka före kursstarten. När du har kommit in i Studentportalen klickar du på fliken ”Ladok" och kursen du vill registrera dig på.

Om du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera dig, kontakta studievagledare@ekh.lu.se innan registreringstiden har gått ut.

Studentkonto

Har du tidigare läst en kurs vid Lunds universitet så har du redan ett studentkonto som du ska använda. Är det första gången du läser en kurs vid Lunds universitet så skickas inloggningsuppgifter till dig i samband med att du antagits till kursen. 

Vi föredrar att du använder din studentmailadress då problem kan uppstå med andra mailtjänster. Men du kan även välja att ändra mailadress.

Aktivera ditt studentkonto

Mer information om ditt studentkonto

Introduktionsmöten, schema och kursinformation

I TimeEdit hittar du tider för den kommande terminens introduktionsmöten. Notera att tiderna kan komma att uppdateras intill veckorna före kursstart. 

Du hittar datum för introduktionsmöten, schema och kursinformation på lärplattformen Canvas. Du loggar in med ditt studentkonto. Schemat kan komma att ändras så gå in och uppdatera kursytan på Canvas kontinuerligt!

Har du inte fått någon introduktionsinformation senast en vecka innan terminsstart kan du höra av dig till expeditionen@ekh.lu.se