För dig som är student

Nu börjar ditt spännande studentliv hos oss och här har vi samlat information som vi hoppas ska hjälpa dig att komma igång med allt det praktiska

Anmälan och antagning

Antagningen till kurser och program sköts centralt via Antagning.se.
Det är svarskrav på antagningsbeskedet. Uteblivet svar = förlorad plats.

Om du blivit antagen till en kurs i ekonomisk historia får du en kallelse senast en vecka innan terminstart. Kallelsen går ut till den e-postadress du angivit vid ansökan via antagning.se.

Registrering

Antagna till kurser måste registrera sig via studentportalen vid Lunds universitet senast vid det datum som anges i kallelsen till kursen.

Omregistrering/avbrott

Registreras i studentportalen. Vid problem, kontakta institutionens expedition på +46 (0)46-22 27475 eller expeditionen@ekh.lu.se.

Reserver

Ekonomisk-historiska institutionen kallar ibland ett begränsat antal reserver i den mån det finns lediga platser. Observera att vi inte kan lämna besked om antagning av reserver förrän efter det att registreringen av de antagna ägt rum och vi ser hur många platser som tagits i anspråk. Det är stora variationer i antalet antagna reserver från termin till termin så det är endast vid enstaka tillfällen som vi öppnar upp för sen anmälan.

Läs mer om anmälan och antagning

Genvägar

Kom igång med dina studier - frågor vid terminsstart

Student på Ekonomihögskolan: stöd och planering, skrivande, våra lokaler m.m.

Information till dig som är antagen till fristående kurs i ekonomisk historia

Tentamen

Information om examinationsregler vid Ekonomisk-historiska institutionen

Anmälningar till omtentamen görs via institutionens expedition senast en vecka före. Anmäl din omtentamen via expeditionen@ekh.lu.se

Plagiat och verktyget Ouriginal

Ekonomisk-historiska institutionen arbetar aktivt för att motverka plagiat och andra typer av otillåtna arbetsmetoder

Bibliotekets guide kring akademiskt skrivande och akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande och studieteknik

Verktyget Ouriginal är ett enkelt, pålitligt och effektivt verktyg för plagiatkontroll

Examen

Efter avslutad grundutbildning erhålls efter begäran ett examensbevis. Du ansöker om examen efter du tenterat din sista kurs. 

Ansök om examen via universitetets examensavdelningen

Karriär 

Det finns många saker du kan jobba med när du är färdig, beroende på den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Efter avslutad examen kan vi hjälpa dig vidare i din karriär. 

På väg ut i arbetslivet

Studentuppsatser 

Varje år skrivs hundratals uppsatser på kandidat- och magisternivå vid Ekonomihögskolans institutioner. Dessa uppsatser publiceras i LUP Student Papers.

Läs mer om LUP Student Papers på bibliotekets sida