Forskarutbildning i ekonomisk historia

Forskarutbildningen i ekonomisk historia erbjuder spännande studier och fina karriärmöjligheter inom såväl som utanför akademin. Forskarutbildningen har en stark internationell orientering där både undervisning och forskning bedrivs på engelska. 

Under forskarutbildningen tränas du kritiskt i att självständigt lösa ekonomisk-historiska forskningsuppgifter som bidrar till forskningens utveckling och som resulterar i en doktorsavhandling. Som doktorand inom ekonomisk historia förväntas du skaffa sig en bred kunskap kring samhällsvetenskapliga och historiska metoder och teorier, men även pedagogisk skicklighet, som kan förbereda för fortsatt arbete inom forskning och undervisning, men också inom bl.a. utredningsverksamhet och offentlig förvaltning. 

 

Kontakt

Ellen Hillbom
Professor, stf prefekt, studierektor för forskarutbildningen

ellen.hillbom@ekh.lu.se
Telefon: +46 46 222 74 86
Rum: Alfa1:2041

Ellen Hillbom