Kursböcker

På Ekonomihögskolans bibliotek hittar du kursböcker inom skolans samtliga ämnesområden. Det finns minst ett referensexemplar och oftast ett antal utlåningsexemplar av varje kursbok.

Student letar efter en bok i bibliotekets kursbokssamling. Foto.

Du söker efter våra kursböcker i bibliotekskatalogen LUBcat. Om boken du vill ha är utlånad kan du ställa dig i kö och får sedan ett mejl när boken har kommit in till dig.

Våra kursböcker är uppställda i bokstavsordning och i de flesta fall står boken på författarens efternamn. Undantag är om boken har en redaktör (editor), eller om boken har fler än tre författare, i så fall står den på titeln. 

Metodböckerna står samlade på en egen hylla i anslutning till kursbokssamlingen.

Du hämtar själv de kursböcker du vill låna i hyllorna och registrerar sedan lånet i vår utlåningsautomat. Lånetiden på kursböcker är två veckor. Står ingen i kö på kursboken blir den automatiskt omlånad. Om boken inte går att låna om får du ett mejl med återlämningsdatum.

OBS! Förseningsavgiften på kursböcker är 10 kronor per bok och dag.

Referensexemplar av kurslitteratur frågar du efter i lånedisken. Vi har minst ett referensexemplar av varje kursbok. Referensexemplaren får inte lånas hem utan läses i biblioteket.