Referenshantering

När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter.

Referenshanteringsprogram

Det finns ett flertal program du kan använda för att hantera dina referenser. För dig som är student eller anställd vid Lunds universitet finns en universitetsgemensam licens på EndNote.

Du kan också använda ett gratisverktyg, som till exempel Zotero eller Mendeley. 

Referenshanteringsstilar

Det finns flera olika system för hur man citerar och refererar. När du skriver akademiska texter är det viktigt att du följer den tradition som gäller för ämnet i fråga. 

Ekonomihögskolan rekommenderar skolans studenter att använda The Harvard style for LUSEM, vilken finns att ladda ner för användning i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Även i gratisprogrammen Zotero och Mendeley hittar du The Harvard style for LUSEM - sök efter Lund University School of Economics and Management.

Institutionen för handelsrätt

Institutionen för handelsrätt rekommenderar Oxfordstilen - The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).

Du kan läsa mer om Referencing for Law Business Law Students på ASKS (Academic Skills Services) canvaskurs: