Läs- och skrivstöd

För studenter med lässvårigheter

Anpassad kurslitteratur

Är du student med dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning? Då kan du få hjälp på Ekonomihögskolans bibliotek med att låna anpassad kurslitteratur. Mejla bibliotekarier Hanna Flood eller Lars-Olof Ivarsson på talbok@ehl.lu.se för att boka tid. 

Du söker efter och laddar ner talböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers (MTMs) katalog. Ett konto för inloggning kan du få av biblioteket.

Legimus – katalog över talböcker

Guide om läs- och skrivstöd

I bibliotekens gemensamma guide för läs- och skrivstöd hittar du information om hur man laddar ner och lyssnar på talböcker. Där finns även information om olika stödprogram så som talsyntes och rättstavningsprogram.

Guiden Läs- och skrivstöd

Pedagogiskt stöd

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, kontakta Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet. Där kan du få information om anteckningshjälp, mentorstöd och förlängd tentamenstid.

Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet

Program på bibliotekets datorer

Bibliotekets datorer är utrustade med följande program:

  • Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram, engelska) 
  • TorTalk (talsyntesprogram)

Tillgänglighetsverktyg

På universitets webbsida för tillgänglighetsverktyg hittar du information om digitala verktyg som kan göra det lättare att läsa och skriva. Där finns information om bland annat verktyg för att få tillgång till dokument i olika format i Canvas, rättstavningsprogram, samt läsprogrammet EasyReader som du kan använda för att läsa talböcker.

Lunds universitets webbsida om tillgänglighetsverktyg