Lånekort

Gemensamt lånekort vid Lunds universitet

Om du är student eller anställd vid Lunds universitet använder du ditt LU-kort som lånekort. Övriga får ett särskilt lånekort. När du använder ditt lånekort accepterar du bibliotekens gemensamma lånevillkor.

Skaffa lånekort

Du behöver ett lånekort för att låna, beställa böcker, köa på utlånade böcker och förnya dina lån

Student eller anställd vid Lunds universitet

 1. Skaffa ett LU-kort på någon av kortstationerna.
 2. Registrera ett nytt lånekonto i vår bibliotekskatalog LUBcat.
 3. Aktivera kontot när du har loggat in, genom att välja studentkategori och hemmabibliotek. Är du forskare eller anställd aktiverar du kontot på biblioteket. 

Ej ansluten till Lunds universitet

Alla som har svenskt personnummer, är bosatta i Sverige och har fyllt 18 år kan få ett lånekort vid ett personligt besök på något av biblioteken vid Lunds universitet. Ta med dig legitimation. 

Övriga måste även ta med sig en ifylld borgensförbindelse samt en borgensman, som i sin tur måste kunna legitimera sig. Borgensmannen måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige, och får inte vara anställd vid något av biblioteken vid Lunds universitet.

Borgensförbindelse (pdf)

Lånevillkoren i korthet

 • Lånekort/lånehandling ska uppvisas vid varje lånetillfälle.
 • Giltig id-handling kan i undantagsfall användas som lånehandling vid de bibliotek som har utrustning för att läsa av dessa kort.
 • Du är skyldig att notera lånetidens längd och lämna tillbaka ditt lån inom utsatt tid. Du kan inte förlita dig på påminnelser och dylikt utan ansvarar oberoende av yttre omständigheter för att lånat material återlämnas i tid.
 • Förseningsavgiften för kurslitteratur är tio kronor per bok och dag. Har du en skuld på 100 kronor eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga bibliotek vid Lunds universitet, tills dess att du har betalat din skuld.
 • Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekonto. Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så att lånekontot kan spärras. 

Bibliotekens gemensamma lånevillkor (pdf)

Två lånekort vid Lunds universitet. Foto.

Lånetider

 • Kursböcker - 14 dagar
 • Övriga böcker - 28 dagar
 • Tidskrifter - 14 dagar
 • Årsredovisningar - 14 dagar

Så länge det inte är kö lånas böckerna om automatiskt:

 • Kursböcker har 5 automatiska omlån.
 • Övriga böcker har 5 automatiska omlån för studenter och 12 automatiska omlån för forskare.

Borgensförbindelse

Personer utan svenskt personnummer, som inte är gäststudenter eller gästforskare, måste lämna in en borgensförbindelse för att få ett lånekort.