Fjärrlån och artikelkopior

Låna från andra bibliotek

Om du vill låna en bok som inte finns vid Lunds universitets bibliotek, kan den lånas in från ett annat bibliotek i Sverige eller utomlands. Även beställningar av artikelkopior från andra bibliotek räknas som fjärrlån.

Vem kan beställa fjärrlån/artikelkopior?

Du som är student, forskare, lärare eller övrig anställd vid Ekonomihögskolan kan beställa fjärrlån genom Ekonomihögskolans bibliotek. Övriga personer som tillhör Lunds universitet hänvisar vi till respektive ämnesbibliotek.

Har du ingen anknytning till Lunds universitet beviljas du fjärrlån endast om särskilda skäl föreligger. Istället bör du vända dig till ditt lokala bibliotek.

Hur beställer man fjärrlån/artikelkopior?

Kontrollera först i vår bibliotekskatalog LUBcat och i söksystemet LUBsearch att materialet inte finns att låna vid Lunds universitetsbibliotek.

Använd beställningsformuläret för fjärrlån. Logga in med ditt Student- eller Lucat-konto. 

Vad kostar det?

Fjärrlån är avgiftsfritt för forskare vid Ekonomihögskolan.

Böcker

  • Lån från bibliotek i Norden: gratis
  • Lån från bibliotek utanför Norden: 150 kr

Artikelkopior

Tidskriftsartiklar levereras alltid som kopior och för dessa tar vi ut en avgift. Priset nedan är minimipris och kan bli högre beroende på antal sidor. Be om prisuppgift för mer omfattande kopiebeställningar, t ex amerikanska avhandlingar.

  • Kopior: 80 kr/artikel

Vad kan beställas?

Böcker och tidskriftsartiklar kan beställas från svenska och utländska bibliotek. Artiklar ur tidskrifter kan levereras som kopior mot en avgift. Observera att antalet titlar/fjärrlån kan begränsas.

Vad kan inte beställas?

Skönlitteratur, kursböcker, examensarbeten, referensverk och tidskrifter lånas i allmänhet inte in via fjärrlån.

Om det du önskar finns lokalt vid något av biblioteken vid Lunds universitet lånas det inte in via fjärrlån - inte ens om materialet är utlånat vid tillfället. Kontrollera därför alltid först att boken eller tidskriften inte finns i bibliotekskatalogen LUBcat eller i söksystemet LUBsearch.

Vad händer sedan med beställningen?

Lån från bibliotek inom Sverige anländer oftast inom 7-14 dagar. Fjärrlån från andra länder kan ta betydligt längre tid. Ange därför alltid det datum varefter beställningen inte längre är aktuell.

När fjärrlånet anlänt meddelas du via e-post. Det är därför viktigt att du anger korrekt e-postadress i beställningsformuläret, för att du ska få ditt fjärrlån så fort som möjligt.

Lånetiden bestäms av utlånande bibliotek. Kontakta gärna oss på Ekonomihögskolans bibliotek om du behöver låna om en fjärrlånad bok.